Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

Please enter subscribe form shortcode

LAF Kabini Performans Testi

Laminar akış (LAF) kabinleri, hava temizliğinin yüksek seviyesini koruma amacı ile tasarlanmış kapalı mekanlardır. Bu, hava iç ve dışı arasında karışmasını önlemek suretiyle laminar akış deseninin oluşması ile elde edilir. Bu desen, hava karışmaz, paralel bir şekilde akarken, karışık ve dalgalı bir şekilde akmasına karşın.

LAF kabinlerinin performansını test etmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bir yaygın yöntem, iç kabinde bulunan hava parçacıklarının sayısını ölçmek ve dış kabinde bulunan hava parçacıklarının sayısı ile karşılaştırmaktır. Bu, bir parçacık sayacı kullanarak yapılabilir, bu araç verilen hava hacmindeki parçacıkların sayısını ölçer.

Başka bir yöntem ise, iç kabindeki akış desenini ölçmektir. Bu, bir duman testi ile yapılabilir, kabine bir miktar duman salınır ve dumanın akış deseni gözlemlenir. Duman, düzgün, paralel bir şekilde akmalıdır, bu da laminar akış desenini gösterir.

Ayrıca, iç ve dış kabindeki basınç farkı ölçülebilir ve hava değişim hızı ölçülebilir. Eğer kabin doğru şekilde çalışıyorsa, basınç farkı minimal olmalı ve hava değişim hızı düşük olmalıdır.

Ayrıca, kabinin filtre sisteminin bütünlüğünü ve kapılar ve diğer açıklıklar etrafındaki selleri kontrol etmek önemlidir. Filtre sistemi veya selların herhangi bir sızıntısı, kontaminanların kabine girmesine izin verebilir.

Genel olarak, LAF kabinleri, hava temizliğinin yüksek seviyesini sağlamak için tasarlanmıştır ve performansları parçacık sayma, akış deseni analizi, basınç ve

hava değişim hızı ölçümleri gibi çeşitli yöntemlerle test edilebilir.

Laboratuvar ve temiz odalar gibi ortamlarda LAF kabinleri geniş ölçüde kullanılmaktadır. Burada hava temizliğinin deneyler ve üretim işlemleri için kritik önem taşıması nedeniyle, LAF kabinlerinin düzenli olarak bakımı ve test edilmesi gerekmektedir. Bu sayede kabinlerin spesifik uygulama için gereken hava temizliği seviyesini sağlaması garanti edilir.

+90 535 301 08 31